Kurumsal

SÜREL SOBA için kalite değerli hizmetler sunarak çalışanlarımızda ve müşterilerimizde koşulsuz memnuniyet sağlamak ve ulaştığımız kalite düzeyini sürekli geliştirerek müşterilerin üründen ve hizmetten beklediği performansın fiyat,maliyet,zaman,satış öncesi ve sonrası hizmetler gibi bileşenler açısından optimum tatminidir.

SÜREL SOBA 'da "KALİTE" tüm çalışanların dengeli olarak paylaştığı sorumluluktur.
Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi biçimde belirleyerek,buna uygun ürün ve hizmet üretimini yapmak.
Malzeme alımından başlayarak,ürünlerin ve hizmetin,müşteriye teslimindeki tüm aşamalarında kaliteyi artırarak gerçekleştirmek,kusursuz üretime ve hizmete ulaşmak.
Ekip ruhu ve ekip çalışması anlayışını,şirket kültürümüzün temeli olarak görmek.
Kaliteyi şirketimiz için ulaşılan ve korunan bir düzey değil ,yenilenen ve geliştirilen bir hedef olarak görmek.
Kalite şirket geleceğinin güvencesi olarak görmek.
Çalışanların memnuniyeti,eğitimli olmaları ve katılımları başarımızı artıracaktır.
Firmamızın en değerli kaynağını insan olarak kabul etmek TEMEL POLİTİKAMIZ OLACAKTIR.
Yukarıdaki unsurları gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.